گالری تصاویر ایران پوپلین در زیر می توانید بخش هایی از ایران کارخانجات ایران پوپلین را به تفکیک قسمت ها مشاهده کنید

درباره ما

تولید کننده انواع نخ های پنبه ای، پلی استر، ویسکوز، فیلامنت و بافت و چاپ، تکمیل و رنگرزی انواع پارچه ها

ایران پوپلین در شبکه های اجتکماعی